Vaak gestelde vragen .

Wie kan een wagen huren bij Spare Mobility?

Iedereen die ouder is dan 21 jaar en:
• Een geldige Belgische identiteitskaart heeft;
• Gedomicilieerd is in België;
• Gedurende minstens 1 jaar een geldig Europees rijbewijs – categorie B heeft.

Hoe reserveer ik een wagen?

• Internet: via de reservatiemodule op deze website. Opgelet: Uw reservatie is pas geldig op het moment dat onze bevestigingsmail in uw mailbox zit.
• E-mail: hello@sparemobility.be. Opgelet: Uw reservatie is pas geldig op het moment dat onze bevestigingsmail in uw mailbox zit.
• Telefonisch: 013/77.17.68.
o Maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 u en 12.00 u en tussen 12.45 u en 18.00 u
o Zaterdag: tussen 08.30 u tot 12.00 u
o Zondag: telefonisch niet bereikbaar
• Reserveren bij de receptie van P&P Motors nv, Mannenberg 11 te 3270 Scherpenheuvel tijdens de openingsuren die hier vindt.

Welke gegevens vermeld ik bij reservatie?

• De volledige huurperiode met vermelding van datum en uur van vertrek en terugkomst
• Het type voertuig van uw keuze
• Uw persoonlijke gegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail)
• Specifieke vragen die voor u van belang zijn bij de reservatie

Kan ik de huurperiode verlengen?

Dat kan! Graag op voorhand een seintje aan de contactpersoon van het afhaalpunt vanwaar de wagen komt.

Ken ik op voorhand de nummerplaat van het voertuig dat ik huur?

• Soms kunnen we op het laatste moment door onvoorziene omstandigheden een voertuig niet vrijgeven, bijvoorbeeld wanneer de vorige huurder het voertuig te laat binnen bracht, als er schade is aan het door u gereserveerde voertuig, …
• Soms moet u op voorhand nummerplaat, merk en model van uw voertuig doorgeven, bijvoorbeeld bij een reis met de ferry naar het buitenland. Deze gegevens kan u tot aan het vertrek gratis wijzigen zolang de afmetingen van het voertuig hetzelfde blijven. Meer over een reis met de ferry met een huurwagen vindt u hier.

Mag ik met de huurwagen naar het buitenland rijden?

U bent enkel verzekerd in deze landen:

 • België
 • Frankrijk
 • Luxemburg
 • Portugal
 • Denemarken
 • Groot-Brittannië
 • Nederland
 • Spanje (continent)
 • Duitsland
 • Italië
 • Noorwegen
 • Zweden
 • Finland
 • Ierland
 • Oostenrijk
 • Zwitserland

Waar kan ik mijn wagen afhalen?

Daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. Wij leveren uw huurwagen af op het door u opgegeven adres en halen het voertuig daar weer op. Indien gewenst kan u zich ook wenden tot de receptie van P&P Motors nv, Mannenberg 11 te 3270 Scherpenheuvel waar onze wagens gestationeerd worden. Opgelet leveringen zullen enkel gebeuren op weekdagen van 9u-17u.

Moet ik een waarborg betalen?

Ja. We vragen een waarborg van 250 euro. Die waarborg betaalt u op voorhand online bij de reservatie, met een overschrijving of met bankcontact bij de receptie van P&P Motors nv.
Binnen de 5 dagen nadat de wagen terug in ons bezit is, storten wij de waarborg terug. Deze wordt nooit contant uitbetaald. Eventuele extra kosten zoals brandstof, extra kilometers, schade, … wordt van dit bedrag afgehouden.

Wanneer moet ik betalen?

De waarborg betaalt u op voorhand (zie hoger).
De huurprijs moet betaald zijn bij aanvang van het contract.

Moet ik brandstof apart betalen?

Ja, deze kost draagt u zelf. Bij inlevering van het voertuig moet er evenveel brandstof in de tank zitten als bij vertrek. Het verschil wordt aangerekend aan de officiële dagprijs.

Hoeveel km mag ik met zo een huurwagen rijden?

Als het maximum aantal inbegrepen kilometers met meer dan 25% overschreden wordt zonder voorafgaandelijk akkoord van de verhuurder, kan Spare Mobility de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang en/of vroegtijdig beëindigen.

Is de huurwagen verzekerd?

Natuurlijk!
Al onze wagens zijn standaard in Burgerlijke Aansprakelijkheid en Omnium verzekerd.
Er is wel een eigen risico (vrijstelling) van € 450 per schadegeval. (voor de Master 20M³ is dit € 1.500)

Mag ik roken in de huurwagen?

Neen. In elke huurwagen geldt een rookverbod.
Als er toch gerookt werd in het voertuig, wordt een extra forfaitaire kost van € 250 exclusief BTW aangerekend om het voertuig terug rookgeurvrij te maken. Eventuele schade door roken (bv brandgaatjes), wordt afgetrokken van de waarborg.

Als ik een wagen huur, mag ik daar dan iemand anders mee laten rijden?

Neen. Tenzij dit op voorhand doorgegeven werd. We hebben van de chauffeur een kopie van de identiteitskaart en van het rijbewijs B nodig. Bovendien moet de chauffeur aan de huurvoorwaarden (zie hoger) voldoen.

Oei, ik sta in panne. Wat nu?

Op het huurcontract staat er bovenaan steeds een telefoonnummer van onze pechverhelpingsdienst.
U kan altijd terecht op dit nummer. 7 dagen op 7, 24 uren per dag.

En als ik een ongeval heb met de huurwagen?

Vul altijd een Europees aanrijdingsformulier in. Laat indien nodig de politie een proces-verbaal opstellen. Verwittig de verzekeringsmaatschappij. De gegevens vindt u in het contract. Verwittig ons zo snel mogelijk, ten laatste de eerstvolgende werkdag. Bezorg ons ook de nodige documenten.

Hoe verloopt de inlevering van de huurwagen?

Wij halen de wagen op op het adres en de einddatum vermeld in het huurcontract. De wagen moet proper zijn. Zoniet trekken wij de reinigingskosten af van de waarborg die u betaalde. De wagen moet hetzelfde brandstofniveau hebben als op het moment dat de wagen aan u overhandigd werd. Tankkosten worden aan de officiële dagprijs afgetrokken van de waarborg.

Waar vind ik de algemene huurvoorwaarden?

Op de achterzijde van het contract.

Wat met verkeersovertredingen en boetes?

Boetes en retributies (zoals bijvoorbeeld, maar niet gelimiteerd tot, verkeersboetes, GAS-boetes, parkeerretributies, …) zijn altijd ten laste van de huurder. Voor de administratieve afhandeling van boetes en retributies behouden we het recht een administratiekost aan te rekenen van 10 euro per overtreding.